ارزوهای مـــــحـــــال من

به وبلاگ من خوش امدید

نمی ذارمـــ ـــــــ تو رو از » مــــــــــن » بگیرند

حتی تو عالــــــــم عکســ و نقاشی
ــ

روی پیشونیــــ سر نوشته

تو باید فقطــــــــــــــــ مالــــــــ خودم باشیــــــــ ـــــــــ


rp2phyf9nm3rdhdipqbr.jpg

+ تاريخ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت 12:38 نويسنده bikas |
بعد تو ﻳﮧ

 

 

صداﮮ مزاﺣﻣﮯ هیچ وقت ولمــ نکرد ...(!)

 

ﻳﮧ صداﮮ مبهمی ڪـﮧ هر دمــ تو گوشم ﻣﮯگفت :

 

… باﺧﺗﮯ

http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/3259/3258895-ef10840f6f062c7ab969be60f407c78f-l.jpg

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 14:0 نويسنده bikas |
آه مــیــکـشـــم هــر روز (!)

 

 

از ایـــن کـــه بـــی هـــوا چــــرا رفــتــــی ...

 

چــــرا....(!)

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:59 نويسنده bikas |
دلــــم شــکــســــت ...

 

 

خــــدا..

 

بشـــکونـــه دلــتــــو (!)

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:58 نويسنده bikas |
یــه گـلـه گـرگ ......

 

 

پـشـت اون چـشـای !!!

 

مـعصـومــت بــود ....

http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/1624/1623625-f1034ad28cc5477cdc44b13ffdb337fb-l.jpg

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:57 نويسنده bikas |
 

ایـــن روز هـا روح و روانـــم

 

بــه شــدت افـســرده اســتــ !

 

غــم دوریــتـــ از یــک ســـو ،

 

غــم نــداشـتــنــت از ســوی دیــگــر . . .

 

امــا دلـیــل آشــفـتـگــیــم فــرای ایــن مــاجــرا هــاســتـــ !

 

تــرس از دل دادگــیــتــ بــه دیــگــری مــرا پــریــشـــان کــــرده.. !

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:56 نويسنده bikas |
http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/5214/5213586-d1fce27c70613f229185f9edfb0990ed-l.jpg

بــا رفـتــنت قـلــبم را اتــش زدی رفــیـــق ..

 

یــادت رفــت خــودت هـــم...

 

درونــش هــســتــی!

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:56 نويسنده bikas |
خــدایــا

 

 

چــه قــدر

 

بــه خــاطــر نــداشـــتـــه هــام تــحــقــیــر شـــدم  ....

http://www.lenzor.com/public/public/user_data/photo/6591/6590961-1babd07f3ab21efdac8c274222a1e303-l.jpg

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:55 نويسنده bikas |
ازخدا پرسیدم:                         
اگر درسرنوشت مان همه چیز رااز قبل نوشته ای،
آرزو کردن چیه سود دارد؟؟                  
خدا لبخندی زد و گفت:
شاید در سرنوشت نوشته باشم،                  
هرچه ارزو کرد..

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 13:54 نويسنده bikas |
آرزوي من اينست در سپيده اي شفاف

در دلت شوم مهمان , بک سپيده بي انصاف

آرزوي من اينست توي عصر طوفاني
قانعم کني جوري که هميشه مي ماني

آرزوي من اينست که تو مال من باشي
غير ممکن ممکن , تو محال من باشي

آرزوي من اينست با دو بال جادويي
روي چشم تو باشم مثل نور ليموئي

آرزوي من اينست بين اين همه انسان
نيت تو من باشم توي فال با فنجان

آرزوي من اينست که دو روز طولاني
در کنار تو باشم فارغ از پشيماني

آرزوي من اينست که تو مثل يک سايه
سر پناه من باشي لحظه ي تر گريه

آرزوي من اينست يا شوي فراموشم
يا که مثل غم هر شب گيرمت در آغوشم

آرزوي من اينست عشق تو کمم باشد
اسم تو فقط زخمي رو مرهمم باشد

آرزوي من اينست نرم و عاشق و ساده
همسفر شوي با من در سکوت يک جاده

آرزوي من اينست که تو ساز من باشي
من نياز تو باشم , تو نياز من باشي

آرزوي من اينست هستي تو من باشم
لحظه هاي هشياري مستي تو من باشم

آرزوي من اينست تو غزال من باشي
تک ستاره روشن در خيال من باشي

آرزوي من اينست در شبي پر از رويا
پيش ماه و تو باشم تا سحر لب دريا

آرزوي من اينست در تولدي دوم
مثل مه شوم در تو با همه وجودم گم

آرزوي من اينست از سفر نگويي تو
تو هم آرزويي کن , اوج آرزويي تو

+ تاريخ پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ ساعت 12:55 نويسنده bikas |